Werkwijze

Onze expertise

United Talent gebruikt een aantal inzichten, methoden en technieken met bewezen impact en resultaat. Wij willen een bijdrage leveren in het ontdekken en toepassen van het potentieel van individuen, leiders en organisaties. Onze strategie is op transparante en herkenbare wijze, met gevalideerde instrumenten,  inzicht geven in menselijk denken en handelen. Deze inzichten vertalen we naar praktische toepasbaarheid en meetbare resultaten. Expertise die we inzetten om u en uw mensen middelen aan te reiken om tot betere resultaten te komen.

United Talent – Inspiring all people to be fully alive™
Onze visie – Je kunt meer dan je denkt.

Onze werkwijze

Een eerste stap naar succes is identificatie met de opdrachtgever en de opdracht. Wat is de vraag en welke resultaten wilt u behalen? Aan de hand van de omvang en complexiteit van de vraag, werken we het volgende uit:

1
Huidige situatie

Oriëntatie op huidige situatie, klant- medewerkersinformatie, veranderthema’s, organisatiecommitment & urgentie, reeds uitgevoerde activiteiten

2
Bepalen

Bepalen uitkomst van de samenwerking, uitgangspunten, succescriteria en meetmomenten

3
Programma

Opstellen programma, aanpak, werkwijze, methoden&technieken, communicatie en keuze.

4
Uitvoeren

Uitvoering: betrokkenheid en communicatie, metingen, interventies, training, coaching en verankering

5
Checken

Continue check op impact en resultaat.

“Het was mooi om elkaar en elkaars beweegredenen met een lach en een traan te leren kennen.”
“Elkaar aanspreken in plaats van over elkaar spreken tegen anderen, maakt dat we meer verbonden zijn.“
“De impact van mijn gedrag is me nu meer duidelijk, ik kan mijn ongeduld niet zomaar op een ander projecteren, we zijn allemaal anders.”
“We zitten nu echt in een mooie flow als team.”
“Nu is er een basis voor verbinding, vertrouwen en samenwerking.”
“Het is fijn om elkaar beter te leren kennen en meer te begrijpen van elkaars handelen.”
“Ik bied anderen ook meer ruimte om feedback te geven aan mij. “
“Ik stap nu makkelijker uit mijn comfortzone en durf mijn mening te geven.”
“Van een slecht communicerend zooitje, zijn we gegroeid tot een hecht team met vertrouwen in elkaar.”
“Ik neem mijn collega’s nu zoals ze zijn en luister niet meer naar ‘het stemmetje’ in mijn hoofd.”
“Juist door zaken uit te spreken en elkaar aan te spreken komen we verder”
“Ik ben mij nu bewuster van mijn manier van luisteren en probeer niet in conclusies te schieten die mijn luisteren beïnvloeden.”
“Natuurlijk weet ik dat iedereen anders is, maar nu ben ik me meer bewust van mijn eigen impact in plaats van te focussen op een ander.”
"Ik ben van mening dat wij hier als team enorm veel aan gaan hebben."

Methoden & Technieken.

Management Drives

Het Management Drives programma benadert het personeel en de organisatie op een nieuwe, originele manier.

Key Principles

De Key Principles van United Talent stellen mensen in staat om vertrouwde maar disfunctionele overtuigingen en klachten los te laten.

Perceptiescan ©

De scan is uitermate geschikt om mogelijke belemmeringen aan het licht te brengen die ambities in de weg staan.