Wat wij doen

United Talent ontwikkelt en voert veranderprogramma’s uit op het gebied van:
Leiderschap & Impact, Team & Verbinding en Cultuur & Verandering.

Middels training en coaching, inspireren wij mensen om hun impact te vergroten vanuit kracht. De programma’s richten zich op waarde vermeerdering en hebben een positieve impact op mentaliteit en overtuigingen.

Zakelijke kansen en mogelijkheden worden beter benut of een negatieve spiraal doorbroken. De programma’s bestaan vaak uit een combinatie van onderzoek, toetsing, team- individuele coaching, inspiratieworkshops en evenementen.

Team & Verbinding
Cultuur & Verandering
Leiderschap & Impact
Coaching
Werving & Selectie

Team & Verbinding

Een Team Interventie is een vorm van teamcoaching waarbij de urgentie dominant aanwezig is om snel tot een positieve verandering in samenwerking en resultaat te komen.

Het gaat hier dus om momenten van conflict, spanning, crisis of ontevredenheid. Maar ook langdurige, niet uitgesproken conflicten of een vertrouwenscrisis kunnen aanleiding zijn tot een (kortdurende) Teaminterventie.

In een Teaminterventie worden deelnemers zich bewust van hun (negatieve) overtuigingen, meningen en klachten in hun praktijk die leiden tot ineffectief gedrag. Dit gedrag leidt vaak tot het niet of beperkt bereiken van resultaat. United Talent zorgt op korte termijn voor doorbraken in denken waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. De deelnemers pakken zowel tijdens als na de training en coaching praktijkproblemen aan en lossen ze op. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun denken, gedrag en resultaat.

Team & Verbinding

Methoden: Perceptiescan©, een onderdeel hiervan zijn individuele gesprekken met sleutelfiguren en een plenaire terugkoppeling van de analyse hiervan. Waar zit de gezamenlijkheid van het team? Waar gaat het nog niet gemakkelijk, en hoe komt dat?

Lees Meer

Team & Verbinding

Een Team Interventie is een vorm van teamcoaching waarbij de urgentie dominant aanwezig is om snel tot een positieve verandering in samenwerking en resultaat te komen.

Het gaat hier dus om momenten van conflict, spanning, crisis of ontevredenheid. Maar ook langdurige, niet uitgesproken conflicten of een vertrouwenscrisis kunnen aanleiding zijn tot een (kortdurende) Teaminterventie.

In een Teaminterventie worden deelnemers zich bewust van hun (negatieve) overtuigingen, meningen en klachten in hun praktijk die leiden tot ineffectief gedrag. Dit gedrag leidt vaak tot het niet of beperkt bereiken van resultaat. United Talent zorgt op korte termijn voor doorbraken in denken waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. De deelnemers pakken zowel tijdens als na de training en coaching praktijkproblemen aan en lossen ze op. Ze nemen verantwoordelijkheid voor hun denken, gedrag en resultaat.

Team & Verbinding

Methoden: Perceptiescan©, een onderdeel hiervan zijn individuele gesprekken met sleutelfiguren en een plenaire terugkoppeling van de analyse hiervan. Waar zit de gezamenlijkheid van het team? Waar gaat het nog niet gemakkelijk, en hoe komt dat?

Lees Meer
Cultuur & Verandering

Methoden: DenkenGedragResultaat© , Cultuurscan, KlantWaarde, MedewerkersWaarde, FinanciëleWaarde, ism. Altuïtion: 9+ klant beleving en customer journeys. 

Lees Meer

Cultuur & verandering

Veranderingen in organisatie zijn van alle tijden. In onze optiek is de cultuur bepalend voor de manier waarop men omgaat met elkaar en met deze veranderingen.

Dit vraagt wat van de mensen, want wie ben jij en wie wil jij zijn? Vanuit de positioneringsmethodiek vullen wij het identiteits- en gedragsaspect concreet in. Hierbij leggen we een sterke verbinding met de huidige realiteit van de deelnemers. Geen papieren oefeningen maar direct zichtbaar maken wat de opbrengst is van een bepaalde wijze van denken op gedrag en op het gewenste resultaat.

Cultuur & verandering

Veranderingen in organisatie zijn van alle tijden. In onze optiek is de cultuur bepalend voor de manier waarop men omgaat met elkaar en met deze veranderingen.

Dit vraagt wat van de mensen, want wie ben jij en wie wil jij zijn? Vanuit de positioneringsmethodiek vullen wij het identiteits- en gedragsaspect concreet in. Hierbij leggen we een sterke verbinding met de huidige realiteit van de deelnemers. Geen papieren oefeningen maar direct zichtbaar maken wat de opbrengst is van een bepaalde wijze van denken op gedrag en op het gewenste resultaat.

Cultuur & Verandering

Methoden: DenkenGedragResultaat© , Cultuurscan, KlantWaarde, MedewerkersWaarde, FinanciëleWaarde, ism. Altuïtion: 9+ klant beleving en customer journeys. 

Lees Meer

Leiderschap & Impact

Door een combinatie van methodieken en positioneringskennis supporten wij Directie- en Managementteams bij het bereiken van concrete doelen of posities.

Hierbij kijken we mede naar krachtvelden in combinatie met persoonlijke krachten of valkuilen. Ook kijken wij bewust naar de pay-off van ineffectief gedrag; gelijk hebben, domineren, verantwoordelijkheid vermijden e.d.). Waar mogelijk betrekken we de directe omgeving van het team bij het proces.

Leiderschap & Impact

Methoden: NLP, Transactionele Analyse, Feit-Klacht- Fictie ©, Management Drives, Appriciative Inquiry, video analyse, assessments.

Lees Meer

Leiderschap & Impact

Door een combinatie van methodieken en positioneringskennis supporten wij Directie- en Managementteams bij het bereiken van concrete doelen of posities.

Hierbij kijken we mede naar krachtvelden in combinatie met persoonlijke krachten of valkuilen. Ook kijken wij bewust naar de pay-off van ineffectief gedrag; gelijk hebben, domineren, verantwoordelijkheid vermijden e.d.). Waar mogelijk betrekken we de directe omgeving van het team bij het proces.

Leiderschap & Impact

Methoden: NLP, Transactionele Analyse, Feit-Klacht- Fictie ©, Management Drives, Appriciative Inquiry, video analyse, assessments.

Lees Meer

Coaching

Methoden: Socratische dialoog, Het stemmetje, Klacht – Fictie – Feit, ManagementDrives, Time Management, 360° feedback, Effectief leiderschap van Covey.

Lees Meer

Coaching

Als coach treedt United Talent op als sparringpartner van directies die zich met moeilijke afwegingen of veranderprocessen geconfronteerd zien. Deze afwegingen hebben niet zelden te maken met leiderschap, communicatie en impact. Mede gebaseerd op analyses en metingen reflecteren en adviseren wij, fungeren als klankbord en komen met de opdrachtgever tot nieuwe concrete mogelijkheden, opties en keuzen.

Executive Coaching voor bestuurders, directies en managers door United Talent is resultaatgericht en biedt de mogelijkheid individueel te ontwikkelen op vraagstukken rond persoonlijk leiderschap, visie, missie, authenticiteit, impact en positionering.
De executive coach support leiders om vanuit inzicht en zelfbewustzijn veranderingstrajecten te sturen en met de mensen in de organisatie resultaten te bereiken.

Coaching

Als coach treedt United Talent op als sparringpartner van directies die zich met moeilijke afwegingen of veranderprocessen geconfronteerd zien. Deze afwegingen hebben niet zelden te maken met leiderschap, communicatie en impact. Mede gebaseerd op analyses en metingen reflecteren en adviseren wij, fungeren als klankbord en komen met de opdrachtgever tot nieuwe concrete mogelijkheden, opties en keuzen.

Executive Coaching voor bestuurders, directies en managers door United Talent is resultaatgericht en biedt de mogelijkheid individueel te ontwikkelen op vraagstukken rond persoonlijk leiderschap, visie, missie, authenticiteit, impact en positionering.
De executive coach support leiders om vanuit inzicht en zelfbewustzijn veranderingstrajecten te sturen en met de mensen in de organisatie resultaten te bereiken.

Coaching

Methoden: Socratische dialoog, Het stemmetje, Klacht – Fictie – Feit, ManagementDrives, Time Management, 360° feedback, Effectief leiderschap van Covey.

Lees Meer

Werving & Selectie

United Talent doet wat nodig is om resultaat te bereiken voor haar klanten. Vanuit de intensieve samenwerking met onze klanten doorgronden wij de dynamiek binnen organisaties. Doortastend en op eigen wijze halen wij naar boven waar het onze kandidaten om te doen is. Hierdoor maken wij succesvolle matches. 

Wij richten ons op directie | management (algemeen, sales, HR, communicatie en facilitair). Onze aanpak is pragmatisch, zonder omhaal en resultaatgericht.

Vacatures:

Consultant | Trainer | Coach bij United Talent

Werving & Selectie

Inclusief Assessments

Lees Meer

Werving & Selectie

United Talent doet wat nodig is om resultaat te bereiken voor haar klanten. Vanuit de intensieve samenwerking met onze klanten doorgronden wij de dynamiek binnen organisaties. Doortastend en op eigen wijze halen wij naar boven waar het onze kandidaten om te doen is. Hierdoor maken wij succesvolle matches. 

Wij richten ons op directie | management (algemeen, sales, HR, communicatie en facilitair). Onze aanpak is pragmatisch, zonder omhaal en resultaatgericht.

Vacatures:

Consultant | Trainer | Coach bij United Talent

Coaching

Methoden: Socratische dialoog, Het stemmetje, Klacht – Fictie – Feit, ManagementDrives, Time Management, 360° feedback, Effectief leiderschap van Covey.

Lees Meer