”United Talent staat voor hoogwaardige dienstverlening op het gebied van consultancy based training en boardroom coaching. Ons commitment aan opdrachtgevers is resultaatverbetering en concurrentievoordeel door interventies in mentaliteit.”

Wie wij zijn.

United Talent heeft een sterk en divers team.

Jeanette Harmsen

''We richten onze activiteiten altijd op een optimale inzet van deelnemers ten aanzien van de resultaten van onze opdrachtgever.''

Etienne van Oosten

''We gaan de confrontatie met de realiteit aan. Dit betekent dat we zeggen wat moet worden gezegd en doen wat nodig is om resultaat te bereiken.''

Sylvia van Eeden

''Vanuit verbinding mensen in beweging brengen, dat is mijn passie. En dat kan met een lach en een traan, in alle openheid, leidend tot het gewenste resultaat.''

Ingela Harmsen

''Ik wil mensen helpen hun eigen capaciteiten te (her)kennen en te ontplooien. Ik geloof hierbij in: de juiste persoon op de juiste plaats voor een optimaal resultaat.''

Wat klanten over ons zeggen.

Zonder omwegen onze doelen realiseren.

De vibe die in sessies ontstaat is er een van inspiratie en intrinsieke betrokkenheid van de trainers bij het doen slagen van ons als team.

Lees Meer

Eric de Jong Director FM Platform Benelux

Geschiktheid is meer dan kennis alleen.

United talent heeft ons de afgelopen jaren op een uitstekende manier ondersteund.

Lees Meer

Dhr. J. Schuyt en Mw. M. Blomberg Voorzitters bestuur

Succesvoller als team.

United Talent heeft ons geholpen een beter inzicht te krijgen in hoe wij effectiever elkaars sterke punten kunnen gebruiken en als team meer succesvol kunnen opereren.

Lees Meer

Dhr. Jean-Paul Schaaij Directeur Nationaal Groenfonds

Een stap verder.

Het Personal Impact Program vormt een van de fundamenten van ons opleidingshuis voor consultants. Het intensieve programma biedt onze collega’s handvatten om zichzelf beter te leren kennen en verder te groeien. Een musthave wanneer je werkt in een uitdagend vak als consulting.

Lees Meer

Martijn Hogenelst Partner IG&H

Een echte partner.

United Talent is voor mij een echte partner, die begrijpt waar het om gaat, die weet wat gerealiseerd moet worden en die 100% eerlijk is in haar feedback.

Lees Meer

B.A. Siegert Directeur HR Coöperatie VGZ UA

Normen en waarden.

Na de sessies met United Talent zijn we ons bewuster geworden van onze persoonlijke drijfveren en hebben wij gezamenlijk onze normen en waarden vastgesteld.

Lees Meer

Dhr. Ir. E. Middelhoek Managing Director VWS MPP Systems BV

Confrontatie en inleving.

We stonden voor een bijzondere case; Een inhaalslag, waarbij naast tijd, ook extra expertise noodzakelijk bleek.

Lees Meer

Dhr. Drs. R.H.M. Willems AAG Senior Manager Insurance Risk Achmea

Helder, open en zakelijk.

Reeds een aantal jaren werk ik samen met United Talent. Wij hebben United Talent betrokken bij de ontwikkeling van onze hele organisatie.

Lees Meer

Dhr. P. van der Weyden Hoofd Ingenieur Directeur (HID) Rijkswaterstaat

Respectvol en eerlijk.

Na de herstructurering in Nederland was het voor ons van groot belang om met het Management, de afdeling Productie opnieuw op de rit te zetten.

Lees Meer

Dhr. J. van Kalkeren CEO AXA Home and Bike Security Group

“Het was mooi om elkaar en elkaars beweegredenen met een lach en een traan te leren kennen.”
“Elkaar aanspreken in plaats van over elkaar spreken tegen anderen, maakt dat we meer verbonden zijn.“
“De impact van mijn gedrag is me nu meer duidelijk, ik kan mijn ongeduld niet zomaar op een ander projecteren, we zijn allemaal anders.”
“We zitten nu echt in een mooie flow als team.”
“Nu is er een basis voor verbinding, vertrouwen en samenwerking.”
“Het is fijn om elkaar beter te leren kennen en meer te begrijpen van elkaars handelen.”
“Ik bied anderen ook meer ruimte om feedback te geven aan mij. “
“Ik stap nu makkelijker uit mijn comfortzone en durf mijn mening te geven.”
“Van een slecht communicerend zooitje, zijn we gegroeid tot een hecht team met vertrouwen in elkaar.”
“Ik neem mijn collega’s nu zoals ze zijn en luister niet meer naar ‘het stemmetje’ in mijn hoofd.”
“Juist door zaken uit te spreken en elkaar aan te spreken komen we verder”
“Ik ben mij nu bewuster van mijn manier van luisteren en probeer niet in conclusies te schieten die mijn luisteren beïnvloeden.”
“Natuurlijk weet ik dat iedereen anders is, maar nu ben ik me meer bewust van mijn eigen impact in plaats van te focussen op een ander.”
"Ik ben van mening dat wij hier als team enorm veel aan gaan hebben."
United Talent – Inspiring all people to be fully alive™

Wat wij doen.

United Talent gebruikt in verschillende veranderprogramma’s een aantal inzichten, methoden en technieken met bewezen impact en resultaat. Onze consultants, trainers en coaches staan bovendien bekend om hun professionele en persoonlijke aanpak.

Team & Verbinding

Een Team Interventie is een vorm van teamcoaching waarbij de urgentie dominant aanwezig is om snel tot een positieve verandering in samenwerking en resultaat te komen.

Lees Meer
Cultuur & Verandering

Veranderingen in organisatie zijn van alle tijden. In onze optiek is de cultuur bepalend voor het gedrag, voor de manier waarop men omgaat met elkaar en met deze veranderingen.

Lees Meer
Leiderschap & Impact

Door een combinatie van methodieken en positioneringskennis supporten wij het leiderschap in Directie- en Managementteams bij het bereiken van concrete doelen of posities.

Lees Meer
Coaching

Als coach treden wij op als sparring partner van directies die zich met moeilijke afwegingen geconfronteerd zien, niet zelden op het gebied van leiderschap, communicatie en impact.

Lees Meer
Team & Verbinding

Een Team Interventie is een vorm van teamcoaching waarbij de urgentie dominant aanwezig is om snel tot een positieve verandering in samenwerking en resultaat te komen.

Lees Meer
Cultuur & Verandering

Veranderingen in organisatie zijn van alle tijden. In onze optiek is de cultuur bepalend voor het gedrag, voor de manier waarop men omgaat met elkaar en met deze veranderingen.

Lees Meer
Leiderschap & Impact

Door een combinatie van methodieken en positioneringskennis supporten wij het leiderschap in Directie- en Managementteams bij het bereiken van concrete doelen of posities.

Lees Meer
Boardroom Coaching

Als coach treedt United Talent op als sparringpartner van directies die zich met moeilijke afwegingen of veranderprocessen geconfronteerd zien. Deze afwegingen hebben niet zelden te maken met leiderschap, communicatie en impact.

Lees Meer

Methoden & Technieken.

Management Drives

Het Management Drives programma benadert het personeel en de organisatie op een nieuwe, originele manier.

Key Principles

De Key Principles van United Talent stellen mensen in staat om vertrouwde maar disfunctionele overtuigingen en klachten los te laten.

Perceptiescan©

De scan is uitermate geschikt om mogelijke belemmeringen aan het licht te brengen die ambities in de weg staan.